Klubové testace vozů - Felicia coupe klub cz

Přejít na obsah

Klubové testace vozů

Klub
Testace historických vozidel
Jsme kolektivním členem Veterán Car Clubu ČR v klubu historických vozidel, což je národní autorita FIVA.
Z tohoto titulu máme ustavenu klubovou testační komisi a máme oprávnění provádět klubové testace historických vozidel za účelem získání nároku na levnější pojistné z odpovědnosti za provoz motorového vozidla a připravovat podklady pro testace historických vozidel za účelem zařazení vozidla do registru historických vozidel a přidělení zvláštních registrační značky.


KLUBOVÁ TESTACE HISTORICKÝCH VOZIDEL
Uchazeč o provedení klubové testace zašle písemnou žádost (tiskopis je přiložen) na adresu klubu a vyčká vyrozumění testačního komisaře, se kterým se domluví na termínu a místě provedení posouzení vozidla. Pro provedení testace je nutno přistavit vozidlo na dohodnuté místo, předložit dostupnou technickou dokumentaci (technický průkaz, OTP, protokol o přestavbě apod.), po dvou ks předoboční a zadoboční barevné fotografie testovaného vozidla a 1 ks fotografie motorového prostoru – pohled od karburátoru ve formátu 9 x 13 cm. Vozidlo na fotografii musí být samostatně stojící s vhodným pozadím. Po úspěšně provedeném posouzení vozidla testačními komisaři vystaví předseda klubové testační komise průkaz historického vozidla.


KLUBOVÁ TESTACE HISTPORICKÝCH VOZIDEL - VETERÁNSKÁ ČÍSLA
Uchazeč o provedení (velké) testace zašle písemnou žádost (tiskopis je přiložen) na adresu klubu a vyčká vyrozumění testačního komisaře, se kterým se domluví na termínu a místě provedení posouzení vozidla. Testovat historické vozidlo, jehož cílem je zařazení vozidla do evidence historických vozidel a získání zvláštních (veteránské) registrační značky je složitější a náročnější než v případě provádění klubové testace.
Smyslem testace je popis technického stavu a historie vozidla od jeho výroby po současnost.
K testaci je nutné doložit veškerou dostupnou dokumentaci jako např. technický průkaz, kupní smlouvy, dobovou technickou dokumentaci apod.
Lze testovat pouze vozidlo, které je vyřazeno z registru motorových vozidel, (nemá přidělenu registrační značku, je odhlášené).
Jako historická vozidla se testuji pouze taková, která jsou starší 30-ti let, jsou předmětem sběratelského zájmu a nejsou používána k běžnému nebo podnikatelskému provozu.
Testace se provádí a eviduje na majitele nebo provozovatele a je nepřenosná. V případě prodeje vozidla si noví majitel musí zažádat o novou testaci. K otestovanému vozidlu je registračním místem vydán průkaz historického vozidla a přidělena zvláštní registrační značka. Platnost průkazu se musí každý rok (do 31. května) přes příslušnou klubovou, respektive krajskou testační komisi, tzv. roční prohlídkou, prodloužit. Vozidlo v tomto režimu nemusí povinně absolvovat prohlídku na STK a může uplatňovat nárok na slevu při placení pojistného z odpovědnosti za provoz motorového vozidla.

Testace historického vozidla je prováděna na náklady žadatele.


Jaká vozidla budeme testovat ? Je nutno předeslat, že je možné otestovat pouze vozidla v bezvadném technickém stavu, odpovídající technické dokumentaci vyrobená před 30-ti lety. V možnostech našich klubových testačních komisařů je otestování následujících značek a typů vozidel:

Škoda 440, Škoda 445, Škoda 450, Škoda Felicia, Škoda Octavia a super, Škoda 1000 a 1100 MB a MBX, Škoda 110 R coupé, S, Škoda 100 a 110, Škoda Garde a další vozidla značky Škoda jejichž technický stav byl schválen a vyhovuje pro provoz na pozemních komunikacích. Testaci vozidel ostatních značek je možné provést individuelně po vzájemné konzultaci.

Jaká vozidla nebude možné otestovat ? Vozidlo „postavené na papírech od jiného typu“. Vozidlo u něhož byly provedeny zásadní změny tvaru karosérie a rámu. Vozidlo u něhož byl proveden zásah do brzdové soustavy neodpovídající technické dokumentaci vozidla. Vozidlo jež je vybaveno motorem, který se pro daný typ nedodával. Vozidlo jehož parametry budou v rozporu s předloženou technickou dokumentací. Vozidlo které nebude splňovat podmínky pro bezpečný provoz. Veškeré Vám známé odchylky od původního stavu na Vašem vozidle, konzultujte ve vlastním zájmu s testačním komisařem před prováděním posouzení vozidla !!!
Klubová testační komise Felicia coupé klubu CZ je sestavena tak, abychom mohli uspokojit většinu členů i nečlenů naše klubu po celé republice.

Případné dotazy zodpoví předseda klubové testační komise p. Vlastimil MALINA tel. 603 443643 nebo klubový e-mail.Poslední aktualizace: 24. ledna 2011 

Poslední aktualizace:

TOPlist
Návrat na obsah