Historie a současnost klubu - Felicia coupe klub cz

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie a současnost klubu

Klub
Historie organizované činnosti majitelů sportovních Škodovek.
Felicia klub byl založen v roce 1960, tedy právě v roce kdy z výrobního závodu v Kvasinách začaly sjíždět první vozy Škoda Felicia.V roce 1962 byla činnost klubu na dva roky, z nám neznámých důvodů, přerušena a od roku 1964 opět v plné šíři obnovena. Ze sdružení majitelů Felicií se zanedlouho stává jeden z nejaktivnějších značkových klubů v Československé republice. V roce 1966 byl zorganizován první celostátní sjezd Felicií ve Svratce, na kterém se sjelo na 150 vozů. Každoročně byla pořádána jarní mototuristická soutěž a na podzim tradiční soutěž o putovní cenu "Zlatá Felicie". Pro děti byla pořádána Mikulášská zábava a Masopustní maškarní merenda. Pro členy byly pravidelně organizovány besedy s různými tematickými a technickými přednáškami. Zajišťovány byly rovněž přednostní opravy vozidel členů ve dvou servisních dílnách. V letních měsících si členové Felicia klubu mohli zapůjčit servisní balíček s náhradními díly na dovolenou. Pro ty, kterým automobil vypověděl službu při zahraniční cestě, fungovala zásilková služba s náhradními díly. Plánovalo se mimo jiné založení opravny specializované na Felicie , ba dokonce zřízení vlastního rekreačního zařízení na horách!!! Ve všech větších městech měla fungovat klubová pobočka. Od května 1969 bylo otevřeno vlastní informační a propagační středisko v Praze na Perštýně, fungující až do roku 1984, kdy byla svépomocně dokončena prostornější a reprezentativnější klubovna v Martinské ulici (cca 100m za rohem). V roce 1992 je však z ekonomických důvodů tento objekt vyklizen a sekretariát se přesouvá o několik domů dál, do skromnějších prostor. Ani tyto prostory sekretariát klubu neobýval dlouho. V roce 1993 je rozhodnuto přestěhovat vedení klubové agendy a sekretariát klubu do rodinného domu paní Brejlové - tajemnice. Po roce 1989, roce významných změn v politickém dění naší i okolních zemí, řada majitelů pod vidinou "zisku" své vozidlo prodává. Řada aktivních členů ztrácí o aktivní spoluúčast v klubu zájem. Zužuje se tedy i výbor, klesá stav členské základny a tím i ekonomické možnosti. Vedení se omezuje pouze na nejnutnější činnost, nastává období stagnace. Vše vrcholí úmrtím dlouholetého předsedy, pana Stanislava Šefčíka. V té době dochází k dohodě mezi zbývajícími členy výboru a několika členy, dochází k ukončení činnosti "Klubu Felicia coupé" pod křídly AMK ČR a založení nového nezávislého subjektu sdružujícího majitele sportovních vozů Škoda, navazujícího na tradice svých předchůdců, dochází k založení současného "Felicia coupé klubu CZ".
Včasné době klub organizuje majitele sportovních vozidel Škoda (zpravidla vyrobených vávodě Kvasiny), ale nebráníme se ani vstupu majitelů vozidel, na jejichž základě sportovní Škodovky vznikaly.
Klub má celostátní působnost. Řada členů pochází i z ostatních zemí Evropy. Členská základna čítá cca 300 až 350 členů. Členy se stávají zpravidla noví majitelé sportovních Škodovek, kteří navštívili celostátní sraz za účelem nákupu náhradních dílů a sportovně-motoristická atmosféra je natolik pohltila, že neodolali a vstoupili. Jiní to vnímají jako stavovskou čest.
Felicia coupé klub CZ je občanské sdružení, jehož činnost je organizována na základě stanov. Všichni členové platí dle různých věkových kategorií a vůzné výši roční členské příspěvky, ze kterých klub hradí režii svého konání. Činnost klubu řídí a organizuje výbor zvolený valnou hromadou v jehož čele stojí předseda klubu.
V běžném kalendářním roce organizujeme nebo se spolupodílíme na organizování zhruba šesti akcí.
Hlavní a největší akcí je bezesporu víkendový Celostátní sraz sportovních vozidel Škoda s mezinárodní účastí na němž se setká kolem tisícovky majitelů a příznivců těchto vozidel se zhruba dvěma až třemi sty vozidly značky s okřídleným šípem. V minulosti nebyla výjimkou účast pěti set (v roce 2000 dokonce šesti set) vozů.
Celostátní srazy jsou právem považovány za národní svátek majitelů sportovních Škodovek. Sejdou se tu s řadou dobrých známých, vymění si cenné zkušenosti, pochlubí se svým umem, nakoupí potřebné náhradní díly a doplňky. Mají-li štěstí a zapojí se do některé ze soutěží, mohou i vyhrát některou z hodnotných cen. Zlatým hřebem srazu bývá spanilá jízda. Při níž v koloně vyráží na trasu dlouhou cca 50 km, odhadem 3 až 4 km dlouhý různobarevný had sportovních škodovek řazených dle stáří a typů.
Běžnými akcemi v průběhu roku jsou pak třeba jarní setkání, klubová dovolená, Jihočeské setkání Felicií nebo letní setkání.
 
 
 
 

Poslední aktualizace:

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky