Dopis pro veteránskou obec - Felicia coupe klub cz

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dopis pro veteránskou obec

Klub
 Vážení majitelé, příznivci historických vozidel,

z pozice zastupujícího prezidenta FKHV je mou povinností informovat širokou obec majitelů historických vozidel (dále HV) o perspektivách provozu jejich strojů, a především o otázkách s tím souvisejících, které vznikly na základě informací v současnosti rozšiřovaných mezi majitele HV bez jakéhokoliv opodstatnění, díky  čemuž jsou zástupci jednotlivých uskupení FKHV oslovováni stále větším počtem svých členů. V průběhu roku 2019 bylo podáno několik desítek pozměňovacích návrhů k novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích, podaných také Ministerstvem dopravy. HV se přímo týká zákon 56/2001 Sb. (čím se jezdí) a zákon 361/2000 Sb. (jak se jezdí). Žádný z návrhů není pro stávající stav k propouštění a provozu HV zásadně pozměňující. Ve veřejně dostupném systému "EKLEP“ pak lze toto dohledat, členové technické komise FKHV provádí rozbor těchto návrhů pro stoprocentní ověření této skutečnosti. Z faktu, že FKHV nebyla MD vyzvána k jakékoliv konzultaci, lze odvodit, že tomu tak opravdu je. Přesto FKHV již dvakrát během 3 měsíců MD požádala o schůzku k potvrzení této skutečnosti, doposud však bohužel nemá termín.
Druhou rovinou je pak aktivita poslanců.
V tuto chvíli není schválena žádná změna, která by upravovala systém testování historických vozidel. Je ale skutečností, že z iniciativy jednotlivců je vytvářen NÁVRH k razantním změnám týkajících se testování HV jak na historickou původnost, tak i na testování k propuštění HV do provozu. Tento návrh, přes mnoho žádostí na konkrétní poslance doposud nemá FKHV k dispozici. Z některých dostupných dílčích částí lze dovozovat možné, někdy i nepříznivé důsledky.
Zástupci FKHV dělají vše pro to, aby do vzniklé situace bylo vneseno světlo, a následně, aby majitelé HV dostali jasné, podložené informace. Proces vedoucí k možnému diskutování a později schválení těchto navrhovaných změn dává FKHV dostatek prostoru se angažovat (jak se již děje) a ochránit, případně zdokonalit, zjednodušit a zefektivnit propracovaný plně funkční systém sloužící ku prospěchu všech majitelů HV. Je na místě ptát se, kdo a z jakého důvodu má zájem takto zásadní změny prosazovat, a koho (nebo jakou skupinu občanů) iniciátoři reprezentují, nebo zastupují. V těchto chvílích je důležité zapomenout na osobní neshody, vyřizování starých účtů, použít zdravý rozum a všemi legálními prostředky kolektivně hájit zájmy nás majitelů HV a našeho systému testování.

Kafka Václav
Zastupující prezident FKHV

 

Poslední aktualizace:

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky