55. celostátní sraz - Felicia coupe klub cz

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

55. celostátní sraz

Klubové akce
55. celostátní sraz sportovních vozidel Škoda - 11. - 13.6.2021
Autokemp Hájovna - Kdyně

Předpokládáme, že nejcennějším bodem programu bude osobní setkání přátel a známých a tudíž sraz nechceme "přeorganizovat".

Program celostátního srazu :

• burza náhradních dílů
• klubový obchod
• posezení při hudbě (bude-li to možné)
• spanilá jízda
• výstava vozidel
• testace historických vozidel
• slosování dojezdových čísel o věcné ceny
• setkání se spoustou známých

ZVÁNI JSOU VŠICHNI PŘÍZNIVCI VOZIDEL ŠKODA, JEJICH ZNÁMÍ A BÝVALÍ ČLENOVÉ FELICIA KLUBU. OBZVLÁŠTĚ OCENÍME ÚČAST MAJITELŮ VOZIDEL, KTERÁ JEZDILA V DOBĚ, KDY NAŠE VOZIDLA PATŘILA K BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VOZIDLŮM
(nemusí se jednat jen o Škodovky, kabriolety, roadstery nebo kupé).

PŘIVEZTE S SEBOU ZAJÍMAVÉ DOPLŇKY Z DOB MINULÝCH.


Přihlášky na sraz

Závazné přihlášky na 55. celostátní sraz zasílejte buď e-mailem na info@felicia-coupe.com nebo formou SMS na telefon 603 443 643 ve formátu 55/příjmení/jméno/počet osob. Jiné přihlášky nebudou akceptovány.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.5.2021.

Platbu letos nezasílejte, bude vybírána až na místě.

Pro členy klubu, kteří se stihnou přihlásit v tomto termínu, je stanoven účastnický poplatek ve výši 200,- Kč za jedno vozidlo s řidičem. Za každého dalšího člena posádky (vyjma dětí do výšky postavy 130 cm), zaplatí účastník na místě 50,- Kč. Všichni platící účastníci srazu budou označeni náramkem.
Pro členy klubu, kteří nezašlou přihlášku do tohoto data, nebo se přihlásí až na místě konání srazu, je stanoven účastnický poplatek ve výši 300,- Kč za vozidlo.
Každý člen klubu má právo na vjezd jednoho vozidla za shora uvedených podmínek. Za další – doprovodné vozidlo je účastník povinen zaplatit částku
300,-Kč. Doprovodným vozidlem se nerozumí vozidlo pro přepravu účastnického vozidla na podvalníku, ale vozidlo pro přepravu dalších kamarádů a známých, kteří chtějí obejít pravidla pro účast na celostátním srazu bez řádného zpoplatnění. Doprovodným vozidlem by v žádném případě neměla být další Felicia, Š 110 R, Garde, Rapid a podobně, pokud netáhnou podvalník s podobným vozidlem. Doprovodná vozidla budou označena zvláštní kartou a nebudou se účastnit žádných soutěží a spanilé jízdy. Každé vozidlo, které vjede do areálu autokempu, bude povinně po celou dobu konání akce označeno dojezdovým číslem vydaným pořadatelem. Vozidla prodejců budou označena a vpuštěna do areálu na základě uzavřené dohody.
V případě hrubého porušení těchto pravidel bude neukázněný účastník z účasti na akci bez jakékoli náhrady vyloučen.
Podmínky pro účast „nečlenů klubu“jsou obdobné s rozdílnou výší účastnického poplatku, který činí 650,- Kč za účastnické vozidlo. Pro další členy posádky vozidla a doprovodná vozidla nečlenů klubu jsou podmínky stejné jako pro členy.

Rozhodující pro kategorii člen / nečlen je zaplacení členských příspěvků pro rok 2021 nejpozději v den podání přihlášky na celostátní sraz.

Prodej náhradních dílů není na letošním srazu zpoplatněn.

Avšak prodejce musí místo prodeje zřetelně označit příjmením a jménem prodávajícího a na prodané zboží (na požádání zákazníka) vystavit účtenku. Tím není dotčen právní předpis upravující elektronickou evidenci tržeb.

V místě konání srazuje účastníkům organizátorem povolen pouze prodej zboží související s provozem motorových vozidel – náhradních dílů, doplňků a autokosmetiky.

Rezervace ubytování

Rezervaci ubytování v chatkách si každý účastník celostátního srazu zajistí a uhradí na adrese autokempu.

Každý člen klubu, který uhradil členské příspěvky na rok 2021 ve stanovené lhůtě a obdržel s posledním zpravodajem členský průkaz na rok 2021, má právo přednostní rezervace ubytování a to v termínu od 25. do 31. května 2021 (při rezervaci nutno sdělit číslo členského průkazu pro rok 2021). 

Ostatní účastníci z řad členů i nečlenů klubu si mohou rezervovat ubytování po tomto termínu, tedy od 1. června až do vyčerpání ubytovací kapacity.
Ubytování v karavanech a vlastních stanech není nutné předem rezervovat.
Stravování je zajištěno dle vlastního výběru a na náklady účastníků přímo v autokempu.

Adresa kempu:
Autokemp Hájovna
Na Hájovně 234
345 06 Kdyně

telefon: 601 105 655
e-mail: konopac@konopac-hm.cz

Partnerem letošního srazu je

 

Poslední aktualizace:

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky