54. celostátní sraz - Felicia coupe klub cz

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

54. celostátní sraz

Klubové akce
54. celostátní sraz sportovních vozidel Škoda - 14. – 16. června 2019
Autokempik KONOPÁČ - Heřmanův Městec

Program celostátního srazu :

• burza náhradních dílů
• klubový obchod
• posezení při hudbě (pá i so)
• spanilá jízda
• výstava vozidel
• anketní soutěž o nejlíbivější vozidlo srazu
• soutěž o nejpůvodnější vozidlo v několika kategoriích
• soutěž o nejlépe renovované vozidlo 54. srazu
• přednáška 60 let Felicia, 70 let spolupráce závodu Kvasiny s AZNP, 85. let závodu Kvasiny (Bohuslav Čtvrtečka)
• testace historických vozidel
• slosování dojezdových čísel o věcné ceny
• setkání se spoustou známých

ZVÁNI JSOU VŠICHNI PŘÍZNIVCI VOZIDEL ŠKODA, JEJICH ZNÁMÍ A BÝVALÍ ČLENOVÉ FELICIA KLUBU. OBZVLÁŠTĚ OCENÍME ÚČAST MAJITELŮ VOZIDEL, KTERÁ JEZDILA V DOBĚ, KDY NAŠE VOZIDLA PATŘILA K BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VOZIDLŮM
(nemusí se jednat jen o Škodovky, kabriolety, roadstery nebo kupé)

PŘIVEZTE S SEBOU ZAJÍMAVÉ DOPLŇKY Z DOB MINULÝCH


Přihlášky na sraz

Závazné přihlášky na 54. celostátní sraz zasílejte buď elektronicky (viz formulář dole pod informacemi), nebo na tiskopise, který je nutnu stáhnout, vytisknout a zaslat na adresu klubu. Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. května 2019. Platbu zasílejte výhradně na bankovní účet klubu dle níže uvedených pokynů.
Pro členy klubu, kteří se stihnou přihlásit a zaplatit v tomto termínu, je stanoven účastnický poplatek ve výši 150,- Kč za jedno vozidlo s řidičem. Za každého dalšího člena posádky (vyjma dětí do výšky postavy 130 cm), zaplatí účastník na místě 50,- Kč. Všichni platící účastníci srazu budou označeni náramkem.
Pro členy klubu, kteří nezašlou přihlášku s platbou do tohoto data, nebo se přihlásí až na místě konání srazu, je stanoven účastnický poplatek ve výši 250,- Kč za vozidlo.
Každý člen klubu má právo na vjezd jednoho vozidla za shora uvedených podmínek. Za další – doprovodné vozidlo je účastník povinen zaplatit částku
200,-Kč. Doprovodným vozidlem se nerozumí vozidlo pro přepravu účastnického vozidla na podvalníku, ale vozidlo pro přepravu dalších kamarádů a známých, kteří chtějí obejít pravidla pro účast na celostátním srazu bez řádného zpoplatnění. Doprovodným vozidlem by v žádném případě neměla být další Felicia, Š 110 R, Garde, Rapid a podobně, pokud netáhnou podvalník s podobným vozidlem. Doprovodná vozidla budou označena zvláštní kartou a nebudou se účastnit žádných soutěží a spanilé jízdy. Každé vozidlo, které vjede do areálu autokempu, bude povinně po celou dobu konání akce označeno dojezdovým číslem vydaným pořadatelem. Vozidla prodejců budou označena a vpuštěna do areálu na základě uzavřené dohody.
V případě hrubého porušení těchto pravidel bude neukázněný účastník z účasti na akci bez jakékoli náhrady vyloučen.
Podmínky pro účast „nečlenů klubu“jsou obdobné s rozdílnou výší účastnického poplatku, který činí 650,- Kčza účastnické vozidlo. Pro další členy posádky vozidla a doprovodná vozidla nečlenů klubu jsou podmínky stejné jako pro členy.

Rozhodující pro kategorii člen / nečlen je zaplacení členských příspěvků pro rok 2019 nejpozději v den podání přihlášky na celostátní sraz.

Prodej náhradních dílů není na letošním srazu zpoplatněn.

Avšak prodejce musí místo prodeje zřetelně označit příjmením a jménem prodávajícího a na prodané zboží (na požádání zákazníka) vystavit účtenku. Tím není dotčen právní předpis upravující elektronickou evidenci tržeb.

V místě konání srazuje účastníkům organizátorem povolen pouze prodej zboží související s provozem motorových vozidel – náhradních dílů, doplňků a autokosmetiky.


Platba účastnického poplatku

Po vyplnění a zaslání (v elektronické nebo písemné podobě) přihlášky na 54. celostátní sraz sportovních vozidel Škoda na adresu klubu, zašlete patřičný obnos na bankovní účet klubu.

adresa klubu: Felicia coupé klub CZ
Petrklíčová 23, 318 00 Plzeň
e-mail: info@felicia-coupe.com
mobil. 603 443 643 – předseda
602 491 887 – místopředseda

číslo bankovního účtu pro zasílání účastnických poplatků :

27-9203930217/0100

variabilní symbol pro členy klubu: číslo členského průkazu na 2019 a 54 (např. 2554)

poplatky spojené s účastí na srazu zasílejte výhradně na účet klubu a nezapomeňte uvést své příjmení, pod kterým jste přihlášeni v klubu !!!
Pravidelně evidujeme platby u kterých není znám odesilatel.

Rezervace ubytování

Rezervaci ubytování v chatkách, a hotelových pokojích si každý účastník celostátního srazu zajistí a uhradí na adrese autokempu.

Každý člen klubu, který uhradil členské příspěvky na rok 2019 ve stanovené lhůtěa obdržel s tímto zpravodajem členský průkaz na rok 2019, má právo přednostní rezervace ubytování a to v termínu od 20. do 30. dubna 2019 (při rezervaci nutno sdělit číslo členského průkazu pro rok 2019. Ostatní účastníci z řad členů i nečlenů klubu si mohou rezervovat ubytování po tomto termínu, tedy od 1. května až do vyčerpání ubytovací kapacity.
Ubytování v karavanech a vlastních stanech není nutné předem rezervovat.
Stravování je zajištěno dle vlastního výběru a na náklady účastníků přímo v autokempu.

Adresa kempu:
Autokempink Konopáč
Konopáč 37, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 469695117 mobil 602371768
GPS 49°9374733´N, 15°6474581´´E
e-mail: konopac@konopac-hm.czPřihláška na 54. celostátní sraz sportovních vozidel Škoda


Ano
Ne


Člen klubu - platba do 20.5.2019 - 150,- Kč
Člen klubu - platba po 20.5.2019 - 250,- Kč
Nečlen klubu - platba - 650,- Kč

Poplatek - 200,- Kč
 

Poslední aktualizace:

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky